021-44739795

تهران، ضلع غربی ورزشگاه آزادی، پژوهشگاه صنعت نفت

بررسی روش های ازدیاد برداشت نفت و راهبردهای پیاده سازی آن

Previous Next

 

دسته بندی گزارش

کلان داده

صنایع بالا دستی

ماشین های الکتریکی

انرژی های تجدید پذیر

چاپگر سه‌بعدی

اینترنت اشیاء

دنیای دیجیتال

سایر
               
 

چکیده

ضریب بازیافت قلب تولید نفت از مخازن زیرزمینی است. میانگین ضریب بازیافت جهانی از مخازن هیدروکربنی در محدوده 30 درصد می باشد که اگر بتوان آن را بیش از حد فعلی افزایش داد، تعدادی از مشکلات مربوط به تامین انرژی جهانی کاهش می یابد. با کاهش اکتشافات نفت در دهه های گذشته، اعتقاد بر این است که فناوری های ازدیاد برداشت نفت (EOR) نقش مهمی در برآورده ساختن تقاضای انرژی در سال های آینده خواهند داشت.EOR وسیله ای برای افزایش ضریب بازیافت در میادین نفتی از طریق پیشرفت های علمی است. در این گزارش بررسی جامعی از فناوری های ازدیاد برداشت نفت از جمله روش های شیمیایی، تزریق گازهای امتزاجی و غیرامتزاجی، روش های حرارتی و یا روش های نوین دیگر و با تمرکز بر چالش ها و فرصت ها ارائه می شود. پیاده سازی EOR بسیار پرهزینه می باشد و به قیمت نفت و مسائل اقتصادی وابسته است. در نتیجه در این گزارش یک رویکرد یکپارچه برای پیاده سازی روش های EOR ارائه شده است. در واقع اعمـال بهينه روش هـاي EOR در ميادين نفتي، علاوه بر صيانـت از ذخاير، توجيه اقتصادي طرح هاي مزبور را نيز در بـر دارد. از طرفی اعمال هركدام از روش هاي EOR مستلزم اجراي طرح هاي توسـعه ای بوده و چون اجراي پروژه هاي مربوطه بسيار سـرمايه بر اسـت، لذا استفاده از چنین رویکردی بسیار ضروری می¬باشد. این رویکرد شامل غربالگری و انتخاب مناسب ترین روش EOR در میادین نفتی تا پیاده سازی آن به صورت پایلوت و همچین در کل میدان می باشد. این مطالعه سپس چالش های فنی اصلی در استفاده از فناوری های EOR به سبب درس آموخته ها از پروژه های بزرگ EOR در سراسر جهان را مورد بحث قرار می دهد و همچنین تعدادی از منابع موجود در زمینه EOR را نیز معرفی می کند. در واقع چنین مطالعاتی سهم اصلی در دستیابی به برنامه های موفق EOR را دارند و می توانند ذخایر نفت بالغ را به طور قابل توجهی افزایش دهند.

در صورت تمایل برای دسترسی به متن کامل این گزارش در اینجا کلیک کنید