021-44739795

تهران، ضلع غربی ورزشگاه آزادی، پژوهشگاه صنعت نفت

بررسی فناوری چاه هوشمند و راهبردهای پیاده سازی آن

Previous Next


دسته بندی گزارش

کلان داده

صنایع بالا دستی

ماشین های الکتریکی

انرژی های تجدید پذیر

چاپگر سه‌بعدی

اینترنت اشیاء

دنیای دیجیتال

سایر
               
 

چکیده

تقاضا برای منابع نفت و گاز بالا است و پیش بینی ها نشان دهنده­ ی روند افزایشی درخواست در آینده است. تولید از بسیاری از این منابع سخت تر از ذخایری است که در حال حاضر در حال تولید هستند. جنبه مثبت این شرایط این است که همانگونه که این ذخایر برای تولید پرچالش تر می شوند، فناوری نیز در حال پیشرفت است. بسیاری از فناوری های مهندسی نفت با هدف سهولت در تولید از مخازن جدید توسعه یافته اند. یکی از فناوری های نوین که در طول سال­های گذشته ظهور کرده است، فناوری چاه هوشمند است. این فناوری یکی از مهمترین پیشرفت های فناوری تولید در طول سال­های اخیر است که برای کمک به پیشرفت در زمینه توسعه میادین توسعه یافته است.این فناوری اپراتورها را قادر می سازد تا به طور فعال و بدون مداخله مناطق انتخابی با عملکرد ضعیف را مانیتورکنند و همچنین از از راه دور و از طریق شیرهای کنترلی محدود یا مسدود نمایند. در مراحل اولیه توسعه، سنسورها و سیستم های کنترل الکتریکی اعمال می­شدند. با این وجود، شرکت های خدماتی سیستم های پیشین را به دلیل قابلیت اطمینان کمتر رها کردند. اخیرا، نوآوری در سنسورهای فیبر نوری و سیستم های کنترل هیدرولیکی به میزان قابل توجهی قابلیت اطمینان را بهبود داده و پذیرش این فناوری نوین در حال افزایش است. این گزارش اجزای کلی سیستم های چاه هوشمند از دیدگاه ارائه دهندگان عمده این خدمات و همچنین مزایا، کاربردهاو چالش های موجود، از جمله قابلیت اطمینان تجهیزات را توصیف می کند. در ادامه راهبردی مناسب جهت اجرای پروژه­ی چاه هوشمند ارائه می شودتا از این طریق بتوان جهت رسیدن به اهداف بکارگیری این فناوری گامبرداشت و در پایان برخیمنابعمهمدر حوزه فناوری چاه هوشمند نیزشناساییومعرفی شده اند.

 

در صورت تمایل برای دسترسی به متن کامل این گزارش در اینجا کلیک کنید