021-44739795

تهران، ضلع غربی ورزشگاه آزادی، پژوهشگاه صنعت نفت

حجم بازار جهانی ازدیاد برداشت نفت و پیش بینی آن از سال 2018 تا 2025

دسته بندی محتوی

مقاله

کتاب

سایت

سایر

*      

عنوان فارسی:  حجم بازار جهانی ازدیاد برداشت نفت و پیش بینی آن از سال 2018 تا 2025

عنوان انگلیسی: Global Enhanced Oil Recovery Market Size and Forecast 2018 to 2025

شرح مختصر در ارتباط با محتوی

سایت Adroit market research در دسامبر سال 2018 این گزارش را منتشر کرده است. در این گزارش حجم بازار ازدیاد برداشت نفت از دیدگاه فناوری (حرارتی، تزریق گاز، شیمیایی و سایر روش­ها)، کاربرد (دریایی و خشکی)، منطقه (شمال آمریکا، اروپا، آسیا و اقیانوسیه، آمریکای لاتین، خاورمیانه و آفریقا)  از سال 2018 تا 2025 بررسی و پیش­بینی شده است. این مطالعه همچنین حجم و میزان درآمد بازار جهانی ازدیاد برداشت نفت را برای بازه زمانی 2015 تا 2025 (از سال 2015 تا 2017 بر اساس اطلاعات موجود و از سال­ 2018 تا 2025 پیش­بینی صورت گرفته است) نشان می دهد.

 لینک مربوطه:

https://www.sciencedirect.com/