021-44739795

تهران، ضلع غربی ورزشگاه آزادی، پژوهشگاه صنعت نفت

کنفرانس داده‌ها

 

عنوان

فارسی: کنفرانس داده‌ها
انگلیسی: Data Fest 2019

زمان های مهم

شروع کنفرانس: شمسی: 20 اسفند ماه 1397
میلادی: March 11, 2019
پایان کنفرانس: شمسی: 26 اسفند ماه 1397
میلادی: March 17, 2019
مهلت ارسال مقالات: شمسی: پایان مهلت ارسال
میلادی: closed
محل برگزاری Multiple venues across Scotland
وبسایت https://www.datafest.global

محور های کنفرانس