021-44739795

تهران، ضلع غربی ورزشگاه آزادی، پژوهشگاه صنعت نفت

کنفرانس علوم داده‌های باز

 

عنوان

فارسی: کنفرانس علوم داده‌های باز
انگلیسی: Open Data Science Conference

زمان های مهم

شروع کنفرانس: شمسی: 11 اردیبهشت ماه 1398
میلادی: May 1, 2019
پایان کنفرانس: شمسی: 14 اردیبهشت ماه 1398
میلادی: May 4, 2019
مهلت ارسال مقالات: شمسی:  
میلادی:  
محل برگزاری Boston
وبسایت https://odsc.com/

محور های کنفرانس

 • Deep Learning
 • Machine Learning
 • Predictive Analytics
 • Data Visualization
 • Data Wrangling
 • AI Research
 • Data Science at Scale
 • Data Science for Good
 • Data Science Management
 • Data Science Workflows
 • AI Business Summit