021-44739795

تهران، ضلع غربی ورزشگاه آزادی، پژوهشگاه صنعت نفت

رصدخانه فناوری های نوین صنعت نفت و گاز


با شکل گیری انقلاب صنعتی چهارم و افزایش روز افزون نرخ ورود تکنولوژی­ های نوین در صنایع مختلف، الزام مطالعاتی برای رصد این تکنولوژی­ها یک امر غیر قابل اجتناب برای تمام صنایع خرد و کلان است. با توجه به موقعیت سیاسی و اقتصادی ایران و نقش قابل توجه صنعت نفت در جایگاه منطقه ای و جهانی کشور عزیزمان ایران، رصد فناوری­های نوین مرتبط با این حوزه به یکی از سیاست­ های اصلی وزارت نفت تبدیل شده است. در همین راستا کارگروه رصد فناوری­ های نوین صنعت نفت و گاز با عنوان "رصدخانه فناوری های نوین صنعت نفت و گاز"  به منظور بررسی و ارزیابی فناوری های نوظهور و تاثیرگذار بر صنعت نفت در اوایل دهه­ ی نود و تحت نظارت واحد فناوری و نوآوری پژوهشگاه صنعت نفت دایر گردید. این کارگروه با بهره­ گیری از نیروهای متخصص علمی و صنعتی، برگزاری نشست­های تخصصی با حضور خبرگان صنعت نفت و آینده پژوهان سایر حوزه­ های وابسته به اقتصاد کلان کشور و همچنین تعامل سازنده با دانشجویان علاقه­ مند به حوزه­ های مدیریتی و تخصصی نفت در صدد است تا گامی مهم در راستای رسیدن به این سیاست بردارد.