021-44739795

تهران، ضلع غربی ورزشگاه آزادی، پژوهشگاه صنعت نفت

گزارش ها

بررسی فناوری چاه هوشمند و راهبردهای پیاده سازی آن

دسته بندی گزارش کلان داده صنایع بالا دستی ماشین های الکتریکی انرژی های تجدید پذیر چاپگر سه‌بعدی...

ادامه مطلب

بررسی روش های ازدیاد برداشت نفت و راهبردهای پیاده سازی آن

  دسته بندی گزارش کلان داده صنایع بالا دستی ماشین های الکتریکی انرژی های تجدید پذیر چاپگر سه‌بعدی ...

ادامه مطلب

انرژی‎های نو در صنعت بالادستی نفت

  دسته بندی گزارش کلان داده صنایع بالا دستی ماشین های الکتریکی انرژی های تجدید پذیر چاپگر سه‌بعدی ...

ادامه مطلب

معرفي كاربردهاي فناوري واقعيت مجازي در صنايع نفت و گاز

  دسته بندی گزارش کلان داده صنایع بالا دستی ماشین های الکتریکی انرژی های تجدید پذیر چاپگر سه‌بعدی ...

ادامه مطلب

معرفی فناوری کلان داده ها

  دسته بندی گزارش کلان داده صنایع بالا دستی ماشین های الکتریکی انرژی های تجدید پذیر چاپگر سه‌بعدی ...

ادامه مطلب

بررسی فناوری چاپگرهای سه‌بعدی

  دسته بندی گزارش کلان داده صنایع بالا دستی ماشین های الکتریکی انرژی های تجدید پذیر چاپگر سه‌بعدی ...

ادامه مطلب