021-44739795

تهران، ضلع غربی ورزشگاه آزادی، پژوهشگاه صنعت نفت

افزایش سرمایه گذاری بر روی فناوری تکمیل هوشمند چاه

Previous Next

چکیده

پیش بینی ها نشان می دهد که بازار تکمیل¬ هوشمند چاه های نفت و گاز تا سال 2023 به ارزش 2.16 میلیارد دلار برسد

براساس یک گزارش تحقیقاتی جدید بر روی بازار جهانی تکمیل سازی هوشمند چاه با عنوان " Intelligent Completion Market - Global Forecast to 2023" که توسط MarketsandMarkets ™ منتشر شده، انتظار می رود بازار جهانی این فناوری از 1.61 میلیارد دلار در سال 2018 به 2.16 میلیارد دلار در سال 2023 و با نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) برابر با 6.05 درصد برسد. این رشد را می توان به افزایش تقاضا برای تولید از چاه های نفت و گاز و همچنین بهبود مزایای اقتصادی و عملیاتی این فناوری نسبت داد. فناوری تکمیل هوشمند با توجه به پتانسیل های فراوانی که دارد از طریق شیرهای کنترلی امکان نظارت دائمی را جهت حداکثرسازی بازیابی نفت فراهم کرده که این امر موجب کاهش ریسک، هزینه¬های عملیاتی و سرمایه¬گذاری و در نتیجه افزایش سود خالص فعلی می¬شود.

منابع

https://www.marketsandmarkets.com