بزرگترین توربین بادی دنیا، به برج ایفیل پره وصل کنید!

Previous Next

چکیده

یک غول بزرگ 260 متری با پره های چرخان 107 متری را تصور کنید! ترسناک است؟ تبریک می‎گویم شما با توربین بادی HALIADE-X شرکت جنرال موتور آشنا شده‏اید. ظرفیت این این توربین بادی 12 مگاوات است. شرکت جنرال الکتریک ادعا کرده است که تا سال 2021 این تورین بادی را تجاری خواهد کرد. هدف این شرکت آن است که با تولید توربین‏های HALIADE-X تجاری شده بیشتر، الکتریسته مورد نیاز بیش از 1 میلیون خانه‏های اروپایی را تامین کند.

یکی دیگر از انرژی‎های تجدیدپذیر، انرژی بادی است. انرژی باد به عنوان یکی از سریع ترین منابع انرژی در حال رشد بوده و تولید توان بادی بین سال های 2000 تا 2007 بیش از پنج برابر رشد داشته است. این رشد در سال های بعد و تا کنون نیز ادامه داشته و به نوعی شدت یافته است؛ به طوری که ظرفیت نصب شده در جهان از سال 2004 تا 2012، از کمتر از 50 گیگاوات به بیش از 250 گیگاوات رسیده است. کشورهای پیشرو در زمینه ی نصب و تولید توان بادی چین، ایالات متحده، اسپانیا و هند هستند. اگرچه، این میزان توان بادی، تا سال 2012، کمتر از یک درصد از برق تولید شده و بسیار کمتر از یک درصد از کل انرژی جهان را در برمی‌گیرد. مهمترین چالش در تولید برق از انرژی باد مربوط به دو بخش می‎شود؛ 1) پره‎ها و چرخانه 2) سیستم کنترل. میزان بادی که توسط پره‎ها جاروب میشه، با میزان سرمایه اولیه رابطه مستقیمی دارد. هر چه طول پره بیشتر باشد، مساحت جاروب شده بیشتر و در نتیجه آن میزان برق تولیدی بیشتر خواهد شد. اما راه اندازی توربین‎های بادی با پره‎های بسیار بلند کار بسیار هزینه بر و مشکلی است. بزرگترین پروژه بادی توسط شرکت جنرال الکتریک (GE) در حال انجام است. ارتفاع برج این توربین بادی 260 متر خواهد بود که از برج راکیفلر پلازا 30 حدود 10 متر بلندتر است. قطر چرخنده به 220 متر است. شکل 5 مقایسه‌ایست میان ابعاد توربین شرکت GE و سازه‎های معروف بلند دیگر.

04 The worlds largest wind turbine

پیش بینی شده است این توربین بادی الکتریسیته مربوط به حدود 16000 خانه را در اروپا تامین کند. طبق آخرین خبرهای منتشر شده، GE ادعا کرده است که این توربین از سال 2021 به صورت تجاری وارد بازار می‎شود.

منابع

https://www.ge.com/