021-44739795

تهران، ضلع غربی ورزشگاه آزادی، پژوهشگاه صنعت نفت

مرزهای انرژی

دسته بندی محتوی

مقاله

کتاب

سایت

سایر

*      

عنوان فارسی: مرزهای  انرژی

عنوان انگلیسی: The frontiers of energy

شرح مختصر در ارتباط با محتوی

این مقاله که در سال 2016 و در معتبر ترین مجله­ی جهان (nature) به چاپ رسیده است، به بررسی آینده­ی انرژی جهان از منظر سیاسی، اقتصادی، مواد اولیه مورد نیاز و غیره می­پردازد.

 لینک مربوطه:

https://www.nature.com